Modlitwa do świętej Rozalii

przez | 17 września, 2022

Modlitwa do świętej Rozalii

Boże, który święte ciało służebnicy Twojej, Rozalii, wśród skalistych gór

znalezione, za niebieskie lekarstwo i obronę w czasie zarazy nam

darować raczył, udziel hojnie Twoim wiernym, którzy jej pomocy

wzywamy, łaski zachowania od wszelkich niebezpieczeństw chorób

ciała i ducha. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą

żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez

wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętej Rozalii

Cudowna Pustelnico, święta Rozalio, której aniołowie towarzyszyli tak

za życia w pustelni, jak i przy śmierci, ratuj ludzi chorych, skoro taki

charyzmat od Boga otrzymałaś. Przez Jezusa Chrystusa, naszego

Pana, który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha

Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętej Rozalii

Święta Rozalio, która w imię miłości Boga zrezygnowałaś ze świata i ziemskich

zaszczytów, a prowadzona natchnieniem Ducha Świętego, obrałaś

surowe życie w pustelni, wyproś nam tę łaskę u Boga, abyśmy

prowadzili życie skromne i miłe Bogu. Spraw przez swoje wstawiennictwo, abyśmy

wolni od pokus oraz chorób ciała i ducha dochowali wierności Bogu.

Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem

Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.