Litania do świętego Roberta Bellarmina

przez | 17 września, 2022

Litania do świętego Roberta Bellarmina

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Matko i Królowo Towarzystwa Jezusowego,

Matko Dobrej Drogi,

Święty Józefie,

Święty Janie Chrzcicielu,

Święci Piotrze i Pawle,

Święty Ignacy Loyolo,

Święty Alojzy Gonzago,

Święty Franciszku Ksawery,

Święty Edmundzie Campion,

Święty Franciszku Borgiaszu

Święty Klaudiuszu de la Colombiere,

Święty Robercie Bellarminie, Doktorze Kościoła,

Święty Robercie, Duchowy Ojcze Świętego Alojzego Gonzagi,

Święty Robercie, Duchowy Synu Świętego Ignacego Loyoli,

Święty Robercie, Duchowy Synu Świętego Franciszka z Asyżu,

Święty Robercie, Obrońco Świętej Matki Kościoła,

Święty Robercie, Obrońco Ojca Świętego,

Święty Robercie, Obrońco doktryny Kościoła,

Święty Robercie, Obrońco Towarzystwa Jezusowego,

Święty Robercie, Obrońco Edukacji Katolickiej,

Święty Robercie, Obrońco ubogich i cierpiących,

Święty Robercie, Pogromco heretyków,

Święty Robercie, Pogromco heretyckich władców,

Święty Robercie, Pogromco fałszywych doktryn,

Święty Robercie, Pogromco zbłąkanych profesorów,

Święty Robercie, Pogromco aktów nieczystych,

Święty Robercie, Nauczycielu Męczenników i Świętych,

Święty Robercie, Nauczycielu Kapłanów i Zakonników,

Święty Robercie, Nauczycielu Towarzystwa Jezusowego,

Święty Robercie, Nauczycielu chrześcijańskiego ludu,

Święty Robercie, Nauczycielu dzieci Bożych,

Święty Robercie, Wzorze dla Towarzystwa Jezusowego,

Święty Robercie, Wzorze dla Kardynałów i Biskupów,

Święty Robercie, Wzorze dla Kapłanów i Zakonników,

Święty Robercie, Wzorze dla Profesorów,

Święty Robercie, Wzorze dla Apologetów,

Święty Robercie, Wzorze dla Kaznodziejów,

Święty Robercie, Wzorze dla Teologów,

Święty Robercie, Wzorze dla Kierowników Duchowych,

Święty Robercie, Wzorze dla dzieci Bożych,

Święty Robercie, Miłośniku Trójedynego Boga,

Święty Robercie, Miłośniku Matki Bożej,

Święty Robercie, Miłośniku Świętej Matki Kościoła,

Święty Robercie, Miłośniku doktryny Kościoła,

Święty Robercie, Miłośniku posłuszeństwa,

Święty Robercie, Miłośniku miłosierdzia,

Święty Robercie, Miłośniku czystości,

Święty Robercie, Miłośniku modlitwy,

Święty Robercie, Miłośniku ubóstwa,

Święty Robercie, Miłośniku łagodności,

Święty Robercie, Miłośniku pokory,

Święty Robercie, Miłośniku cierpliwości.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Święty Robercie Bellarminie.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty obdarzyłeś świętego Roberta, biskupa,

wielką wiedzą i męstwem dla obrony wiary Twojego Kościoła,

spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój lud zachował tę wiarę

nienaruszoną. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego

Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.