Modlitwa do świętego Roberta Bellarmina

przez | 17 września, 2022

Modlitwa do świętego Roberta Bellarmina

Boże, Ty obdarzyłeś świętego Roberta, biskupa,

wielką wiedzą i męstwem

dla obrony wiary Twojego Kościoła, spraw za jego

wstawiennictwem, aby Twój lud zachował tę wiarę nienaruszoną.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z

Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez

wszystkie wieki wieków. Amen.