Litania do świętego Norberta

przez | 2 kwietnia, 2022

Litania do świętego Norberta

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo Wyznawców,
Święty Norbercie,

Święty Norbercie, cudem uchroniony od śmierci,
Święty Norbercie, wyrwany z drogi zatracenia,
Święty Norbercie, owocu łaski Bożej,
Święty Norbercie, oddany życiu pokutnemu,
Święty Norbercie, żarliwy w modlitwie,

Święty Norbercie, mężu surowych obyczajów,
Święty Norbercie, oddany surowej ascezie,
Święty Norbercie, gardzący zaszczytami świata,
Święty Norbercie, wędrowny apostole,
Święty Norbercie, płomienny kaznodziejo,
Święty Norbercie, wytrwały siewco słowa Bożego,

Święty Norbercie, głoszący pokutę i nawrócenie,
Święty Norbercie, nawołujący do zmiany obyczajów,
Święty Norbercie, niestrudzony misjonarzu,
Święty Norbercie, pełen troski o zbawienie dusz,

Święty Norbercie, oddany pracy apostolskiej,
Święty Norbercie, reformatorze życia kleru i wiernych,
Święty Norbercie, zwalczający błędno wierstwo,
Święty Norbercie, zwalczający wrogów Kościoła,

Święty Norbercie, obrońco Kościoła i jego praw,
Święty Norbercie, gorliwy o sprawy Boże,
Święty Norbercie, niedościgniony przykładzie pokory,
Święty Norbercie, wzorze czystości,
Święty Norbercie, przykładzie posłuszeństwa,

Święty Norbercie, miłośniku ewangelicznego ubóstwa,
Święty Norbercie, wielki czcicielu Eucharystii,
Święty Norbercie, założycielu zakonu,
Święty Norbercie, niestrudzony w pracy duszpasterskiej,
Święty Norbercie, promotorze życia zakonnego,

Święty Norbercie, wzorze kapłanów i biskupów,
Święty Norbercie, pokorny i gorliwy w służbie Bożej,
Święty Norbercie, wierny Synu Kościoła,
Święty Norbercie, Ojcze ubogich,
Święty Norbercie, jaśniejący duchem miłosierdzia Bożego,

Święty Norbercie, wielki Cudotwórco Boży,
Święty Norbercie, możny Orędowniku przed Bogiem,
Święty Norbercie, cierpliwy w przedsięwzięciach,
Święty Norbercie, nasz możny Patronie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Norbercie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że święty Norbert, biskup, odznaczał się w służbie Kościoła duchem modlitwy i pasterską gorliwością, daj,

aby lud Twój, za jego wstawiennictwem cieszył się pasterzami według Serca Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Amen.