Modlitwa o pokój w Ukrainie

przez | 2 kwietnia, 2022

Modlitwa o pokój w Ukrainie

O Niepokalana! Matko Boga i ludzi! Pozdrawia Cię dzisiaj, na tym historycznym miejscu, miasto Rzym.
Przybywamy do Ciebie w Świętym Roku Odkupienia,

aby uwielbić najwspanialsze dzieło, jakiego dokonała w Tobie Trójca Przenajświętsza, kiedy zrodziłaś Chrystusa, Odkupiciela świata, Twojego Syna !

W Roku Odkupienia dziękujemy Bogu za Ciebie – pierwszą wśród odkupionych: za Ciebie – jedyną spośród wszystkich dzieci Adama – zachowaną od grzechu pierworodnego.

O Maryjo ! – Bądź Matką naszego wyzwolenia od wszelkiego zła: od tego zła, które obciąża sumienie człowieka, i od tego,

które coraz groźniej zalega nad horyzontem naszego stulecia.

Ty jesteś światłem pierwszego Adwentu! Ty jesteś gwiazdą zaranną, która poprzedza przyjście Mesjasza.

Gdy teraz Kościół i ludzkość przybliża się do kresu drugiego Tysiąclecia od przyjścia Chrystusa – bądź dla nas światłem tego nowego Adwentu,

bądź jego gwiazdą zaranną, aby nas ciemności nie ogarnął Właśnie u kresu drugiego Tysiąclecia gromadzą się nad

horyzontem całej ludzkości niezmiernie groźne chmury i mrok pada na dusze ludzkie.

Zwróć się, o Maryjo, i przemawiaj swym łagodnym głosem Matki do serca tych, którzy decydują o losach narodów,

aby poprzez dialog znaleźli drogi do honorowych i sprawiedliwych układów, mimo skrajnych różnic, które ich dzielą i przeciwstawiają sobie.

Przekonuj ludzi, posługujących się bronią w różnych częściach świata, do przyjęcia wezwania pokoju, które wznosi się ku nim od umęczonych i bezbronnych ludów.

Wzbudź, o Matko, w sercu wszystkich poczucie ludzkiej solidarności względem tych, którzy pozbawieni podstawowych dóbr,

umierają z głodu; którzy jako uchodźcy z własnej ojczyzny, szukają schronienia dla siebie i dla swoich bliskich;

którzy pozostając bez pracy, czują się zagrożeni w perspektywie własnego jutra.

Chroń, o Maryjo, czystej niewinności w dzisiejszych dzieciach, które stanowić będą pokolenia przyszłego millennium.

W swym Niepokalanym Poczęciu ze szczególnym blaskiem odbijasz tę Światłość, która zstąpiła na świat:

Jezusa Chrystusa. Niech ta Światłość przeprowadzi nas ku przyszłości! Zwierciadło sprawiedliwości! Królowo i Matko Pokoju !

Salus Populi Romani! Bądź z nami teraz, zawsze i w godzinę śmierci naszej.

Amen.