Modlitwa do świętego Ernesta

przez | 2 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętego Ernesta

Święty Erneście, Ty który służyłeś

Bogu w klasztorze jako opat a następnie byłeś wierny Bogu,

aż do śmierci męczeńskiej proszę cię o łaskę [ podaj jakie ]. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Twojego Syna, który z Tobą żyje i Króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.