Litania do świętego Alojzego Orione

przez | 2 kwietnia, 2022

Litania do świętego Alojzego Orione

Boże, źródło wszelkiej świętości, daj, abyśmy mogli naśladować świętego Alojzego Orione, kapłana,

który bardzo kochał Twojego Syna zwłaszcza w ubogich,

troskliwie kształtował Go w sercach młodzieży i czcił szczególnie w Jego zastępcy na ziemi, papieżu.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Litania do świętego Alojzego Orione

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Święty Alojzy Orione,

Synu Opatrzności Bożej,
Całkowicie oddany Opatrzności Ojca,
Uformowany w szkole Ukrzyżowanego,

Żyjący, aby odnowić wszystko w Chrystusie,
Zakochany w Maryi, Matce Boga,
Pełen ufności do Najświętszej Panny,
Czcicielu świętego Józefa,
Miłośniku ubóstwa,
Kapłanie pokorny i posłuszny,

Kapłanie czystego serca,
Ojcze sierot,
Cieszący się zaufaniem młodzieży,
Misjonarzu w krajach najuboższych,
Wierny Kościołowi Świętemu i Papieżowi,
Ty, który pracowałeś i cierpiałeś dla jedności Kościoła,

Mistrzu zaufania Bożej Opatrzności,
Ty, który uczysz nas miłości do Papieża,
Ty, który chcesz, abyśmy odczytywali znaki czasów,
Wzorze cichości i przebaczenia,

Ty, który uczysz nas miłowania tych, którzy nas nie miłują,

Ty, który zalecasz nam czynić zawsze dobro, a zła nigdy nikomu,
Ty, który orędujesz za niewierzącymi,
Wspomożycielu dusz czyśćcowych,
Przyjacielu ubogich i opuszczonych,

Obrońco praw ubogich,
Pocieszycielu strapionych,
Niestrudzony w poszukiwaniu grzeszników,
Nasz orędowniku u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: O Boże, który sprawiłeś, że święty Alojzy Orione, kapłan, umiłował Chrystusa Syna Twojego nade wszystko w ubogich i dozwoliłeś, aby tę miłość wszczepiał w serca młodzieży;

pozwól i nam pełnić jak on dzieła miłosierdzia, aby wszyscy doświadczali czułości Twojej świętej Opatrzności oraz macierzyńskiej troski Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.