Litania do świętego Rafała Kalinowskiego

przez | 20 listopada, 2022

Litania do świętego Rafała Kalinowskiego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Rafale od św. Józefa,

Apostole Jedności Kościoła Chrystusowego,

Wielki miłośniku Boga,

Czcicielu Matki Miłosierdzia,

Naśladowco świętego Józefa,

Wierny Bożym przykazaniom,

Wierny krzyżowi i Ewangelii,

Kapłanie zawsze utożsamiający się z Chrystusem,

Święty kapłanie zakonu karmelitańskiego,

Szczególny czcicielu Eucharystii,

Gorliwy przewodniku dusz,

Męczenniku konfesjonału,

Przykładzie wyrzeczenia i samozaparcia,

Mistrzu ufnej i wytrwałej modlitwy,

Miłośniku ubóstwa czystości i prostoty,

Heroiczny przykładzie posłuszeństwa,

Mężu wielkiej pokory,

Wzorze zawierzenia Opatrzności Bożej,

Pełen wielkodusznej miłości Ojczyzny,

Orędowniku uwięzionych i prześladowanych,

Przebaczający nieprzyjaciołom,

Podtrzymujący nadzieję wygnańców,

Pocieszający strapionych na duchu,

Opiekunie sierot,

Wzorze wychowawców,

Wychowawco młodzieży,

Patronie sybiraków,

Patronie emigrantów,

Patronie inżynierów i żołnierzy,

Apostole Szkaplerza świętego,

Wierny Sługo Królowej Karmelu,

Wielki nasz Orędowniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Ojcze Rafale.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, święty Rafał z niezwykłą ofiarnością

pracował w Twojej winnicy, oddając swe życie za sprawę jedności

Kościoła i zbawienie braci; spraw, byśmy pociągnięci jego przykładem, samych

siebie poświęcili Tobie w ofierze, która otwiera bramy do pełni miłości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litanię opracował o. dr Włodzimierz Tochmański OCD