Modlitwa do świętego Rafała Kalinowskiego

przez | 20 listopada, 2022

Modlitwa do świętego Rafała Kalinowskiego

Święty Rafale, który w dniu otrzymania święceń kapłańskich uważałeś się

za najszczęśliwszego człowieka na ziemi, a potem sam powiedziałeś, że trudno

jest człowiekowi grzesznemu w sposób święty sprawować posługę kapłańską, wyproś mi u Boga łaskę żywej wiary, bym nie zapomniał nigdy, że mam być świadkiem

Bożej miłości, że jestem uczestnikiem i narzędziem Bożego miłosierdzia, że w czasie ofiary Mszy św. staję pod krzyżem, Jezusa Chrystusa, że udzielając sakramentów świętych zanurzam się w tajemnicę

pojednania człowieka z Bogiem. Ty, który uważałeś swoje kapłaństwo za służbę bliźniemu, wyproś mi u Boga ducha pokory, cierpliwości i bezinteresownej życzliwości dla wszystkich dzieci Boga oraz łaskę wytrwania

w powołaniu aż do śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.