Modlitwa do błogosławionego Salomei

przez | 19 listopada, 2022

Modlitwa do błogosławionego Salomei

Boże tu obecny, który wszystko widzisz i wszystko to, co dobre wspólnie z

nim czynisz, upadamy na kolana przed Najświętszym Majestatem Twoim.

Prosimy Cię dla niezmierzonej dobroci Twojej i dla zasług

służebnicy Twojej bł. Salomei, którą nam dałeś za patronkę, niech spłynie

na nas miłosierdzie Twoje, byśmy to, o co się do Ciebie udajemy, za jej wstawiennictwem

łaskawie otrzymać mogli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.