Litania do błogosławionej Salomei

przez | 19 listopada, 2022

Litania do błogosławionej Salomei

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty ojcze Franciszku,

Święta matko Klaro,

Błogosławiona Matko Salomeo,

Szczepie krwi Piastowskiej,

Wzorze godności królewskiej,

Obrazie cnoty anielskiej,

Kwiecie wstydliwości,

Perło czystości,

Przykładzie niewinności,

Królowo najpokorniejsza,

Żywicielko ubogich,

Opiekunko wdów i sierot,

Pocieszycielko strapionych,

Lekarko chorych,

Krzewicielko wiary katolickiej,

Skarbnico niebieskich darów,

Wybrana córko św. ojca Franciszka,

Oblubienico Chrystusowa,

Wzgardzicielko świata,

Wzorze zakonności,

Zwierciadło pobożności,

Przykładzie świątobliwości,

Męczennico umartwieniem,

Dziewic matko i ozdobo,

W życiu wsławiona cnotami,

Po śmierci sławna cudami,

Dziedziczko niebieskiej Ojczyzny,

Towarzyszko wszystkich świętych,

Patronko Polski,

Tarczo w jej obronie,

Pośredniczko rodaków przed Bogiem,

Wspomożenie prześladowanych za wiarę,

Nadziejo lepszej przyszłości.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, bł. Matko Salomeo.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty połączyłeś w błogosławionej

Matce Salomei cnotę dziewictwa w małżeństwie z ubóstwem duchowym w

ziemskim panowaniu. Udziel nam, za jej wstawiennictwem, abyśmy

naśladując jej cnoty i służąc Ci w pokorze, otrzymali od Ciebie koronę

chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.