Modlitwa do błogosławionej Karoliny Kózkówny

przez | 18 listopada, 2022

Modlitwa do błogosławionej Karoliny Kózkówny

Błogosławiona Karolino Kózka, która jesteś patronką naszej parafii miej w opiece całą naszą wspólnotę parafialną.

Miej w szczególnej opiece moją rodzinę i wypraszaj jej u Boga potrzebne łaski. Spraw abym

tak jak ty chętnie pomagała swoim rodzicom i była wrażliwa na potrzeby innych ludzi. Błogosławiona Karolino

wypraszaj mi dar pilnej nauki i gorliwej modlitwy. Spraw za wstawiennictwem

Matki Najświętszej, abym wyrosła na dobrego człowieka i była przykładem dla innych. Amen.

Modlitwa do błogosławionej Karoliny Kózkówny

Błogosławiona Karolino. Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecamy i prosimy cię, abyś nas swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała, ratowała we wszystkich potrzebach naszych i wyjednała

nam łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to o droga nasza patronko, abyśmy Bogu dochowali wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyli sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

Modlitwa do błogosławionej Karoliny Kózkówny

Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś że młoda dziewczyna poświęciła swoją

czystość wyłącznie Tobie przez ofiarę ze swojego życia ginąc z rąk nieprzyjaciela, spraw, prosimy, abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli

podejmować codziennie walkę z pokusami. Wzbudź w nas mocne postanowienie życia czystego i szlachetnego. Spraw łaskawie, byśmy umieli rozpoznać swoje powołanie i naśladować cnoty błogosławionej

Karoliny a spełniając Twoją wolę oczyszczali swoje intencje i przez zachowanie czystości ciała i duszy służyli Tobie z radością.

Niech Twoja łaska broni nas od wszelkich napaści nieprzyjaciół Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

Modlitwa do błogosławionej Karoliny Kózkówny

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty w błogosławionej Karolinie, dziewicy i męczennicy, zostawiłeś

nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej

wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w

jedności Ducha Świętego, Bóg, po wszystkie wieki wieków. Amen.