Modlitwa do świętej Elżbiety Węgierskiej

przez | 17 listopada, 2022

Modlitwa do świętej Elżbiety Węgierskiej

Święta Elżbieto, Ty byłaś w pełni otwarta i gotowa na wezwanie Boże. Nie pozwoliłaś pogrążyć się w przemijających rzeczach tego świata, wyrzekając się ich świadomie.

Zaangażowałaś się z całych sił dla ludzi, niosąc pomoc potrzebującym. Szczególną miłością darzyłaś ubogich i chorych. Z miłości przeżywałaś wspólnie z nimi ich dolę.

W każdej sytuacji życiowej wypełniałaś Wole Bożą, nawet wtedy, gdy ta była

wobec Ciebie twarda i wymagała od Ciebie tego, co najdroższe, jednak to wszystko było możliwe tylko dzięki temu, że w ciszy i modlitwie szukałaś siły.

Nasze Założycielki obrały Ciebie jako Patronkę. Spraw, byśmy nauczyły się od Ciebie uwalniać od niepotrzebnych rzeczy tego świata. Wskaż nam na to, że tylko miłość się liczy. Tylko wtedy, gdy modlitwa będzie

dla nas źródłem siły i wolności, będziemy zdolne, za twoim wzorem do podejmowania zadań, jakich Bóg od nas oczekuje.

Święta Elżbieto, bądź dla nas wzorem. Zanieś potrzeby naszego Zgromadzenia i Wspólnoty Apostolskiej przed Boży Tron. Wprowadź nas na drogę miłości Boga i ludzi. Prosimy Cię o to, byśmy trwały w Twoim duchu, który jest duchem Ewangelii. Amen.

Modlitwa do świętej Elżbiety Węgierskiej

Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święta Elżbieta widziała i czciła Chrystusa w

ubogich, za jej wstawiennictwem daj nam ducha miłości, abyśmy wytrwale służyli

potrzebującym i cierpiącym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.