Modlitwa za bezdomnych

przez | 16 listopada, 2022

Modlitwa za bezdomnych

Boże, któryś świętą Małgorzatę, królową szkocką przedziwną

dla biednych miłością obdarzył, spraw łaskawie, aby za jej

pośrednictwem i przykładem miłość Twoja w sercach naszych wzrastała.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie

i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.