Modlitwa do świętej Małgorzaty Szkockiej

przez | 16 listopada, 2022

Modlitwa do świętej Małgorzaty Szkockiej

Boże, któryś świętą Małgorzatę, królową szkocką przedziwną dla biednych miłością

obdarzył, spraw łaskawie, aby za jej pośrednictwem i przykładem miłość Twoja w

sercach naszych wzrastała. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w

niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.