Litania do świętego Tomasza Apostoła

Litania do świętego Tomasza Apostoła

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Św. Tomaszu powołany przez Jezusa na apostoła,

Rybaku galilejski,

Pilnie poszukujący prawdy,

Z uwagą słuchający pouczeń Jezusa,

Szczerze miłujący swojego Mistrza,

Towarzyszu podróży Nauczyciela z Nazaretu,

Mocą Bożą uzdrawiający chorych i wypędzający złe duchy,

Świadku nauczania i cudów Boskiego Mistrza,

Gotowy z Chrystusem do dzielenia Jego męki,

Uczestniku Wieczerzy Pańskiej,

Przyjmujący z rąk Jezusa Najświętsze Jego Ciało i Najświętszą Krew,

Uczestniku w godności kapłańskiej Najwyższego Kapłana,

Bolejący z apostołami nad śmiercią Zbawiciela,

Przeżywający dramat zwątpienia,

Z nadzieją oczekujący na łaskę widzenia Zmartwychwstałego Pana,

Uradowany widokiem Zmartwychwstałego i napełniony Jego Pokojem,

Z pokorą wyznający wiarę w prawdziwe Bóstwo i Człowieczeństwo Chrystusa,

Obdarzony władzą odpuszczania ludzkich grzechów,

Świadku cudownego połowu ryb po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa,

Obecny przy Wniebowstąpieniu Pana,

Trwający na modlitwie z Maryją i apostołami w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Św.,

Szacunkiem darzący Maryję Matkę Jezusa,

Umocniony siedmioma darami Ducha Św.,

Niestrudzony apostole pogan,

Roztropnie korzystający z ewangelicznej posługi niewiast w nawracaniu ich mężów,

Wrażliwy na ludzka biedę,

Wielki czcicielu Eucharystii,

Mężnie wyznający swoją wiarę w obliczu męczeństwa,

Święty Męczenniku śmiercią świadczący o dozgonnej miłości Chrystusa,

Patronie wątpiących i poszukujących prawdy,

Apostole Indii i opiekunie Ortony,

Patronie architektów i budowniczych,

Patronie i Orędowniku naszej Parafii i kościoła,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami św. Tomaszu Apostole

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, okaż nam swoje miłosierdzie, a za wstawiennictwem św. Tomasza Apostoła strzeż w nas Twoich darów,

których nam udzieliłeś. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen. Święty Tomaszu, chwalebny Apostole, spotykając w Wieczerniku zmartwychwstałego Pana i oglądając Jego rany,

z całą pokorą wyznałeś Go swoim Panem i Bogiem; pełen zaś łaski Ducha Świętego mężnie zniosłeś ciężkie trudy, niebezpieczeństwa i chwalebne męczeństwo do rozszerzenia Chrystusowego królestwa.

Wspomóż nas swoim przemożnym wstawiennictwem i uproś nam łaskę modlitwy i zjednoczenia się z Bogiem, abyśmy naśladując Twoją wiarę pokornie

chodzili w Bożej obecności i siebie samych uświęcili oraz odkupili krwią Chrystusa. Amen.