Litania do świętego Wincentego a Paulo

przez | 27 września, 2022

Litania do świętego Wincentego a Paulo

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Maryjo,

Święty Wincenty a Paulo,

Święty Wincenty, naśladowco Chrystusa przez całe życie,

Święty Wincenty, sprawiedliwy z wiary żyjący,

Święty Wincenty, zapalony ogniem miłości,

Święty Wincenty, wzbogacony dobrowolnym ubóstwem,

Święty Wincenty, głoszący zwycięstwa przez posłuszeństwo,

Święty Wincenty, uczniu Chrystusa cichy i pokornego serca,

Święty Wincenty, nie ustający w modlitwie i pracach,

Święty Wincenty, cierpliwy w przeciwnościach,

Święty Wincenty, uprzejmie kochający twoich nieprzyjaciół i dobrze

czyniący nienawidzącym ciebie,

Święty Wincenty, wielki zwycięzco samego siebie,

Święty Wincenty, prawdziwy wzgardzicielu świata,

Święty Wincenty, żarliwy o chwałę Boską… Święty Wincenty, żarliwy

apostole na misjach po wsiach i miastach,

Święty Wincenty, założycielu zgromadzenia Sióstr Szarytek,

Święty Wincenty, opiekunie i żywicielu opuszczonych sierot,

Święty Wincenty, pociecho wszystkich ubogich,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, święta Katarzyno, panno i męczennico.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty dla zbawienia ubogich i wychowania duchowieństwa

obdarzyłeś świętego Wincentego, prezbitera, apostolską mocą, spraw, abyśmy

ożywieni tą samą gorliwością, miłowali cierpiących braci i

śpieszyli im z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.