Litania do świętej Agnieszki z Montepulciano

przez | 20 kwietnia, 2022

Litania do świętej Agnieszki z Montepulciano

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Dominiku, duchowy ojcze Świętej Agnieszki,

Święta Agnieszko z Montepulciano,
Święta Agnieszko, córko bogobojnych rodziców,
Święta Agnieszko, której narodzinom towarzyszyła niezwykłą światłość,

Święta Agnieszko, w młodości pragnąca życia zakonnego,
Święta Agnieszko, założycielko klasztoru w Procero,
Święta Agnieszko, zapatrzona w Chrystusa,

Święta Agnieszko, rozmiłowana w Maryi,
Święta Agnieszko, propagatorko kultu Dzieciątka Jezus,
Święta Agnieszko, obficie obdarzona darami Ducha Świętego,

Święta Agnieszko, panno mądra,
Święta Agnieszko, budująca współsiostry pobożnością,

Święta Agnieszko, przykładnie realizująca swe powołanie,
Święta Agnieszko, z radością żyjąca w ubóstwie,
Święta Agnieszko, przykładzie niewinności i czystości serca,

Święta Agnieszko, pierwsza w szkole ewangelicznej pokory,
Święta Agnieszko, wzorze miłości bliźniego,
Święta Agnieszko, umacniająca innych łaską prorokowania,

Święta Agnieszko, obdarzona darem wizji oraz ekstaz,
Święta Agnieszko, chlubo miasta Montepulciano,
Święta Agnieszko, głosicielko pokuty i nawrócenia,
Święta Agnieszko, wywyższona w chwale nieba,

Abyśmy gorliwie wyznawali, że Panem jest Jezus, uproś nam, Święta Agnieszko.
Abyśmy zabiegali o czystość naszych myśli, słów i czynów,
Abyśmy umiłowali Boga nade wszystko,

Abyśmy walczyli z pokusami do grzechu i w nałogi nie popadli,
Abyśmy nie gorszyli bliźnich,
Abyśmy wszyscy doszli do poznania Boga i nie utracili nieba,
Abyśmy w radości zbawionych wychwalali Pana,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święta Agnieszko,
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty pozwalasz nam z radością wspomniać wielkie dzieła, jakich dokonałeś w Twoich świętych, pokornie Cię prosimy, abyśmy naśladując Świętą Agnieszkę, wierną służebnicę Twoją, zasłużyli na radość wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.