Litania do świętej Brygidy

przez | 23 lipca, 2022

Litania do świętej Brygidy

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Brygido, wielbicielko Boga,

Święta Brygido, wielbicielko Matki Boskiej,

Święta Brygido, kwiecie niewinności,

Święta Brygido, skarbie wdowieństwa wstrzemięźliwego,

Święta Brygido, pochodnio sprawiedliwości,

Święta Brygido, perło świętości,

Święta Brygido, skarbnico cnót świętych,

Święta Brygido, matko ubogich,

Święta Brygido, opiekunko sierot,

Święta Brygido, pocieszycielko strapionych,

Święta Brygido, wybawicielko tonących,

Święta Brygido, służebnico Chrystusowa,

Święta Brygido, prorokini cudowna,

Święta Brygido, nawrócenie grzeszników,

Święta Brygido, reformatorko Kościoła Bożego,

Święta Brygido, czcicielko Męki Pańskiej,

Święta Brygido, zwierciadło życia pobożności,

Święta Brygido, krynico łez świętych,

Święta Brygido, ozdobo Królestwa Szwedzkiego,

Święta Brygido, tarczo Królestwa Polskiego,

Święta Brygido, patronko wszystkich do Ciebie się uciekających,

Święta Brygido, my grzeszni, ciebie prosimy, wysłuchaj nas, patronko święta.

Abyś nam doskonałą skruchę i żal za grzechy uprosić raczyła,

Abyś nam zagniewanego Boga ubłagać raczyła,

Abyś nam poprawę żywota uprosić raczyła,

Abyś nas od powietrza, głodu, ognia i wojny obronić raczyła,

Abyś od nas wszelkie ataki szatańskie oddalić raczyła,

Abyś nas od nieszczęśliwych przypadków bronić raczyła w życiu naszym,

Abyś nam pomoc w godnym rozmyślaniu Męki Zbawiciela w nabożeństwie i czystości jednać raczyła,

Abyś zakon przez ciebie ufundowany we wszelakiej doskonałości pomnażać raczyła,

Abyś nam przy śmierci na ratunek przybywać raczyła,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, Ty objawiłeś świętej Brygidzie tajemnice

nieba, gdy rozważała mękę Twojego Syna, spraw, abyśmy mogli się radować, gdy

nam objawisz swoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.