Litania do świętej Doroty

przez | 4 kwietnia, 2022

Litania do świętej Doroty

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Św. Doroto,
Św. Doroto, Dziewico i Męczennico,
Św. Doroto, wierna służebnico Boga żywego,
Św. Doroto, gorliwa pomnożycielko chwały Bożej,

Św. Doroto, uwielbiająca Pana nieba i ziemi,
Św. Doroto, ukazująca moc i dobroć Boga,
Św. Doroto, z Bogiem na modlitwie zjednoczona,
Św. Doroto, miłująca Chrystusa ponad wszystko,
Św. Doroto, nazywająca Chrystusa swoim Oblubieńcem,

Św. Doroto, składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,
Św. Doroto, umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,
Św. Doroto, doświadczana przez potwarze i tortury,
Św. Doroto, mężnie znosząca złość oprawców,
Św. Doroto, doprowadzająca błądzące siostry do Pana,
Św. Doroto, oddająca swoje życie w ręce Chrystusa,

Św. Doroto, ciesząca się w Niebie celem swoich tęsknot,
Św. Doroto, ozdobo Kościoła świętego,
Św. Doroto, chwało bohaterów chrześcijańskich,
Św. Doroto, odważnie wyznająca wiarę świętą,
Św. Doroto, przykładzie mocnej nadziei,
Św. Doroto, wzorze doskonałej miłości, odrzucającej strach przed śmiercią,

Św. Doroto, jaśniejąca cnotami chrześcijańskimi,
Św. Doroto, podziwu godny wzorze stałości,
Św. Doroto, jaśniejąca mądrością i wiernością prawdzie,
Św. Doroto, zbudowanie dla chrześcijan,
Św. Doroto, potężna orędowniczko u Boga,
Św. Doroto, szczególna wspomożycielko proszących,

Św. Doroto, nadziejo do Ciebie się uciekających,
Św. Doroto, błądzących prowadząca do Boga,
Św. Doroto, wypraszająca grzesznikom łaskę pokuty,
Św. Doroto, patronko cierpiących,
Św. Doroto, patronko błogosławionej śmierci,
Św. Doroto, prowadząca do życia wiarą i miłością,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Doroto.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:  Panie, św. Dorota dziewica i męczennica niech nam wybłaga miłosierdzie Twoje,

ona bowiem miła Tobie była tak dla zasług czystości jak i w męczeństwie, którym wyznawała Twoją moc. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

autor: Bogdan Bednarz