Litania do świętej Zyty

przez | 28 kwietnia, 2022

Litania do świętej Zyty

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Zyto, dziewico,
Święta Zyto, chlubo ziemi włoskiej,

Święta Zyto, patronko służących,
Święta Zyto, wzorze pobożności,
Święta Zyto, gorliwa w uczęszczaniu na Mszę świętą,

Święta Zyto, wzorze modlitwy,
Święta Zyto, wzorze posłuszeństwa,
Święta Zyto, wzorze pracowitości,

Święta Zyto, wzorze dobroci,
Święta Zyto, przez całe życie z Bogiem zjednoczona,
Święta Zyto, ciesząca się łaską kontemplacji,

Święta Zyto, słynąca cudami,
Święta Zyto, dźwigająca trud pracy służebnej,
Święta Zyto, żyjąca w ubóstwie,

Święta Zyto, znana z czynów miłosierdzia,
Święta Zyto, jaśniejąca głęboką pokorą,

Abyśmy byli wierni Chrystusowi, uproś nam u Boga.
Abyśmy kochali Boga i bliźniego,
Abyśmy łączyli pracę z modlitwą,

Abyśmy służyli Bogu w pokorze,
Aby nasza praca zbliżała nas do Pana Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święty Marku, gorliwy świadku Chrystusa,
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: O św. Zyto, swem życiem zasłużyłaś sobie na to, że Chrystus przyjmując cię w niebie wyrzekł do ciebie te słowa:

Sługo wierna i dobra, iżeś była wierną nad małem, postanowię cię nad wielkim wnijdź do radości Pana twojego.

Uproś nam u Zbawiciela tę łaskę, abyśmy służyli Bogu w tym stanie, w jakim jesteśmy, i nie pragnąc złudnych rzeczy ziemskich, spełniali wiernie obowiązki na nas nałożone. Amen.