Modlitwa prawo jazdy egzamin za zdanie

przez | 29 kwietnia, 2022

Modlitwa prawo jazdy egzamin za zdanie

Oto staję przed Tobą Panie Boże, w dniu bardzo dla mnie ważnym. W dniu, w którym zaprezentować muszę owoce swojej ciężkiej pracy przez cały kurs.

Przez Twe Święte i czcigodne rany krzyżowe uprzejmie błagam Cię, abyś poprzez Ducha Świętego zesłał na mnie

łaskę spokoju i opanowania w sytuacjach drogowych, abym całą tę zdobytą wiedzę mógł wykorzystać do bezpiecznego poruszania się po drodze.

Spraw proszę, abym poprzez ten egzamin stał się kierowcą przykładnym i bezpiecznie poruszającym się swym pojazdem.

Nie pozwól, aby chaos i niepewność, wkradły się w moje ruchy. Ty, który wyprowadziłeś naród Żydowski z ziemi Egipskiej poprowadź mnie swoją Ojcowską ręką przez ten egzamin, przez wszystkie jego trudy i zagrożenia.

Udziel mi proszę wszystkich niezbędnych łask do zdania tego egzaminu, a ja przyrzekam Ci być kierowcą roztropnym,

nie lekceważącym przepisów ruchu drogowego i będącym wzorem właściwego postępowania na drodze i w życiu dla innych.

Tak mi dopomóż Boże.

Boże Ufam Tobie i wierzę, że nie zostawisz mnie samego w dniu mojej próby.

Amen.