Modlitwa do świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort

przez | 29 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort

Boże, wiekuista Mądrości, Ty świętego Ludwika Marię,

prezbitera, uczyniłeś gorliwym świadkiem i

nauczycielem zupełnego oddania się Chrystusowi,

Twojemu Synowi, przez ręce Jego Najświętszej Matki;

pozwól, abyśmy idąc tą duchową drogą, na świecie szerzyli Twoje królestwo.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.