Litania na Narodzenie Pańskie

przez | 25 grudnia, 2022

Litania na Narodzenie Pańskie

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami,

Matko najczystsza,

Matko niepokalana,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Przez trudy podróży Twojej z Nazaretu do Betlejem,

Przez Twoje poddanie się woli Boskiej,

Przez posłuszeństwo Twoje,

Przez miłość ubóstwa i cierpliwość Twoją,

Przez smutek Twój, kiedy Ci odmówiono gospody,

Przez smutek Twój, kiedyś do stajenki schronić się musiała,

Przez radość Twoją, kiedyś Zbawiciela świata urodziła,

Przez radość Józefa, Twego Oblubieńca,

Przez śpiewy Aniołów chwalących Boga,

Przez pokłon pasterzy… Przez miłość, z którą Jezusa w żłóbku położyłaś,

Abyśmy przez pokutę odpuszczenie grzechów naszych otrzymać mogli,

Abyśmy przez umartwienie i skruchę Twemu Synowi podobać się mogli,

Abyśmy przez życie w łasce przed Bogiem i ludźmi wzrastać mogli,

Abyśmy natchnieniom Boskim posłusznymi byli,

Abyśmy nieskończonych zasług Syna Twego uczestnikami się stali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała

blaskiem prawdziwej światłości, daj, abyśmy w niebie mogli

uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę Wcielenia

poznaliśmy na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.