Litania na Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

przez | 21 listopada, 2022

Litania na Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, Boski Darze upragniony przez Joachima i Annę, módl się za nami.

O Maryjo, najposłuszniejsze w Kościele ofiarowane Dziecię,

O Maryjo, żywy Kościele,

O Maryjo, prawdziwa Arko,

O Maryjo, urodzajne Drzewo oliwne,

O Maryjo, czyste Zwierciadło i przykładzie posłuszeństwa,

O Maryjo, Niewiasto mężna,

O Maryjo najczystsza, w dziecięcym wieku Bogu poślubiona,

Od wszelkiego złego, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Od grzechu każdego,

Od wszelkiej pożądliwości,

Od gniewu, zawiści i wszelkiej złej woli,

Przez Twoje święte ofiarowanie w świątyni,

Przez Twoją miłość do nieba,

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyśmy siebie samych duszą i ciałem całkowicie Bogu poświęcili,

Aby za Twoją przyczyną całe duchowieństwo w cnotach utwierdzone zostało,

Aby wszyscy chrześcijanie w służbie Bożej wzmocnieni byli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie

Najświętszej Maryi Panny, którą obdarzyłeś pełnią łaski, spraw za Jej

wstawiennictwem, abyśmy także mogli uczestniczyć w tej pełni.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.