Litania na Przemienienie Pańskie

przez | 6 sierpnia, 2022

Litania na Przemienienie Pańskie

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu przemieniony przy Twoim wcieleniu,

Jezu, Słowo Ojca, które stało się Ciałem i w nas zamieszkało,

Jezu przemieniony na górze Tabor,

Jezu, Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor ze sobą prowadzący,

Jezu, którego twarz zajaśniała jak słońce,

Jezu rozmawiający z Mojżeszem i Eliaszem,

Jezu, którego jasny obłok zasłonił przed uczniami,

Jezu, któremu świadectwo dał Ojciec Przedwieczny,

Jezu, który przykazałeś Apostołom, żeby nie

wyjawiali widzenia aż po Twoim zmartwychwstaniu,

Jezu zstępujący na Twoją mękę z góry Tabor,

Jezu przemieniony w Najświętszym Sakramencie,

Jezu przemieniający chleb i wino w Ciało i Krew

pod postaciami sakramentalnymi,

Jezu, Pokarmie Najświętszy, który dajesz życie,

Jezu przemieniony przy Twojej męce,

Jezu przemieniony przy Twojej okrutnej śmierci,

Jezu przemieniony przy swoim zmartwychwstaniu,

Jezu, który przemieniony w ogrodnika ukazałeś się płaczącej Magdalenie,

Jezu, który przemieniłeś się w podróżnego przed uczniami idącymi do Emaus,

Jezu przemieniony przy Twoim wniebowstąpieniu,

Jezu przemieniony, chwałą i godnością ukoronowany,

Jezu przemieniony, chwało i życie nasze,

Jezu przemieniony, nasza nadziejo w ostatnim tchnieniu życia,

Jezu przemieniony, dolegliwości naszego życia miłosiernie przemieniający,

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas, o Jezu.

Abyś nas zechciał wszystkich na tej ziemi obdarzyć pokojem,

Aby wszystkie dusze będące w czyśćcu mogły być przyjęte do nieba,

Abyśmy za przykładem pasterzy i Mędrców mogli Ciebie szukać i znajdować,

Abyśmy za przykładem Mędrców mogli Ci ofiarować złoto

czystej miłości, kadzidło pobożności i mirrę serdecznej skruchy,

Aby wszystkie dzieci starały się naśladować Twoje cnoty i Twoją pobożność,

Aby również wszyscy dorośli coraz bardziej usiłowali stać się do Ciebie podobni,

Abyśmy mogli cierpliwie znosić przykrości tego życia za Twoim świętym przykładem,

Abyśmy zechcieli przygotować nasze serca na godne mieszkanie dla Ciebie,

Abyśmy się wyrzekli naszych grzechów i usiłowali prowadzić cnotliwe życie,

Abyśmy zdołali oswobodzić nasze serca z wyniosłości i pychy,

Abyśmy mogli żyć w pokorze i jedności z naszymi bliźnimi,

Abyśmy się ubiegali nie o bogactwa świata, lecz o nieprzemijające dobra królestwa niebieskiego,

Abyśmy mogli stać się uczestnikami łask Twego Wcielenia i Twojej wiekuistej chwały,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kyrie, elejson! Chryste, elejson!

Kyrie, elejson! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

P: Korona złota na Jego głowie.

W: Wyrażona znakiem świątobliwości i chwałą godności.

Módlmy się: Boże, który w chwalebnym przemienieniu Syna

Twego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnice wiary

świadectwem ojców, a głosem wychodzącym z jasnego obłoku

objawiłeś swoje w Nim upodobanie, dozwól nam być

współdziedzicami i współuczestnikami jego chwały.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.