Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

przez | 15 sierpnia, 2022

Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, która ze świętym utęsknieniem pragnęłaś połączyć się z Twoim Synem, módl się za nami.

O Maryjo, przy której błogosławionym zgonie byli obecni święci Aniołowie,

O Maryjo, którą przy śmierci najukochańszy Syn Twój odwiedził,

O Maryjo, któraś najczystszą duszę swoją w ręce Stworzyciela Twego oddała,

O Maryjo, której panieńskie ciało zawsze było przybytkiem Boskim,

O Maryjo, której święte ciało zostało pogrzebane przy radosnym śpiewie Aniołów,

O Maryjo, której święte ciało nie było wydane na zniszczenie,

O Maryjo, wzięta z duszą i ciałem do nieba,

Od zbytecznego przywiązania do stworzenia, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Od nieumiarkowanego smutku po stracie naszych przyjaciół,

Od wszelkich chorób i boleści duszy i ciała,

Od śmierci w grzechu,

Przez błogosławione zaśnięcie Twoje,

Przez radosne zmartwychwstanie Twoje,

Przez chwalebne Twe przyjście do nieba,

Przez ukoronowanie Twoje,

Przez niewypowiedziane radości Twoje i chwałę,

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nas we wszystkich naszych strapieniach pocieszać i wspomagać raczyła,

Abyś nas od podstępu złych duchów bronić raczyła,

Abyś nam dobrą śmierć uprosić raczyła,

Abyś nam w godzinie śmierci przebaczenie wszystkich grzechów naszych uprosić raczyła,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i

wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu

dzisiejszy i mu wieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy

zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jego prośby

mogli wejść do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.