Litania o żalu z miłości

przez | 22 kwietnia, 2022

Litania o żalu z miłości

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Który ukazujesz Twoją wszechmoc i dobroć w wybaczaniu nam i cierpliwym znoszeniu naszych grzechów,

Który długo oczekujesz nawrócenia grzeszników,
Który wzywasz ich miłościwie do pokuty,
Który cieszysz się mocno z ich nawrócenia,

Żem zgrzeszył, żałuję z całego serca, o Boże.
Żem tak ciężko i często grzeszył,
Żem Cię myślą, mową i uczynkiem obraził,

Żem Cię niezliczonymi opuszczeniami i lenistwem obraził,
Żem święte Twoje prawo tak zuchwale przekraczał,
Żem się Twojej wszechmocy nie lękał,

Żem Twoją miłość lekceważył,
Żem Twojej dobroci i cierpliwości na złe używał,
Żem rany i boleści Syna Twego Boskiego odnawiał,

Żem się stał winnym surowych kar Twoich w tym i w przyszłym życiu,
Dla tego wszystkiego,
Ale daleko bardziej i nade wszystko dla Ciebie samego,

Że Cię rozgniewałem,
Żem Ci się nie podobał,

Żem Cię nade wszystko nie kochał,
W zjednoczeniu z owym żalem przenikniętym miłością, który mieli wszyscy Święci pokutujący,
W zjednoczeniu z owym obrzydzeniem grzechu, które zawsze miała

Najświętsza Panna Maryja,

W zjednoczeniu z owym nieogarnionym żalem, którym ze względu na grzechy moje i całego świata, Twój Boski Syn na wskroś był przejęty w Ogrójcu,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, którego właściwością jest litować się i zawsze darować, nie patrz na wielkość i zło moich grzechów, ale na wielkość Twego miłosierdzia.

Nie gardź moim skruszonym sercem. Chcę przy Twojej pomocy poprawić moje życie, unikać złych okazji i niebezpieczeństw. O Panie i Boże, tak ciężko i często obrażany przeze mnie.

Karz mnie jak Ci się podoba, bo na to zasłużyłem, ale o to Cię tylko proszę przez najmilszego Twojego Syna, który umarł za moje grzechy, nie oddalaj że mnie na wieki od Twojego Oblicza,

udziel mi łaski, abym jeszcze w tym życiu mógł się nawrócić, a potem w niebie ze wszystkimi świętymi pokutnikami mógł wielbić Twoje miłosierdzie na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.