Modlitwa dekalog 10 przykazań

przez | 20 lipca, 2021
modlitwa

modlitwa

Modlitwa dekalog 10 przykazań

  1. Jam jest Pan, Bóg twój. Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie.
  2. Nie bierz Imienia Pana, Boga twego, nadaremno, albowiem Pan nie zostawi bez kary tego, który Imię Jego nadaremno bierze.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9. Nie pożądaj domu bliźniego swego.
  10. Nie pożądaj żony, ani sługi, ani bydła, ani żadnej rzeczy bliźniego swego.