Modlitwa koronka do Ducha Świętego

przez | 20 lipca, 2021

Modlitwa koronka do Ducha Świętego

Znak Krzyża

1. Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus. (Łk 1, 35)

2. Duch Święty spoczął na Jezusie Chrystusie w czasie Chrztu w Jordanie. (Mt 3, 16)

3. Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię. (Łk 4, 1)

4. Duch Święty w Kościele. (Dz 2, 2-4)

5. Duch Święty w duszy sprawiedliwego. (1 Kor 3, 16), (1 Tes 5,19), (Ef 4,30)

Po każdej tajemnicy:

7 razy: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych –

I ogień Twojej miłości w nich zapal.

1 raz: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie – I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na zakończenie koronki:

Chwała Ojcu… (3 razy), Wierzę w Boga Ojca…

Matko Kościoła, módl się za nami!