Modlitwa do błogosławionego Jana Beyzyma

przez | 12 października, 2022

Modlitwa do błogosławionego Jana Beyzyma

Boże miłosierdzia i Ojcze wszelkiej pociechy! Ty przez sługę swego Jana Beyzyma

okazywałeś miłosierdzie i pocieszenie trędowatym, najnieszczęśliwszym spośród

nieszczęśliwych, opuszczonym i odepchniętym, odgrodzonym od społeczności

ludzkiej murem lęku i pogardy. W Twym wielkim miłosierdziu i przez jego

wstawiennictwo uczyń nas narzędziem Twojej Opatrzności, dobroci i pocieszenia

dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.