Litania do świętego papieża Jana XXIII

przez | 11 października, 2022

Litania do świętego papieża Jana XXIII

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Boże Proroków, Boże Apostołów, Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty papieżu Janie XXIII, zrodzony ze skromnych

korzeni, niech Bóg będzie w Tobie błogosławiony.

Obierający imię poprzednika Chrystusa,

Któryś dojrzewał wśród osamotnienia,

Któryś ukształtował się na człowieka powołania,

Któryś został Dobrym Samarytaninem,

Święty papieżu Janie XXIII, pokorny duszpasterzu, ucz nas pokory Chrystusa.

Dobry duszpasterzu,

Cierpliwy duszpasterzu,

Łagodny duszpasterzu,

Duszpasterzu cnotliwy,

Święty papieżu Janie XXIII, kochający pasterzu powszechny, módl się za nami.

Przewidujący pasterzu powszechny,

Kontemplujący pasterzu powszechny,

Miłosierny pasterzu powszechny,

Apostolski pasterzu powszechny,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami błogosławiony Janie XXIII.

W: Abyśmy życiem i słowem świadczyli o dobroci Boga.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Ty formowałeś serce św. Jana XXX III dla służby

Ewangelii od posługi skromnego księdza aż do urzędu najwyższego pasterza Kościoła powszechnego.

Jego dewiza Posłuszeństwo i pokój składała się z wiodących słów, kształtujących jego

pontyfikat, z którego zrodziła się wizja Soboru Watykańskiego II.

Jego odwaga w byciu wiernym wizji “otwartych okien w Kościele” zaowocowała

odnowieniem cudów niczym w drugą Pięćdziesiątnicę.

Zjednocz nas w modlitwie i działaniu ewangelizacyjnym wobec

całego świata, a za wstawiennictwem Maryi, Matki Jezusa i pod przewodnictwem

papieża Franciszka, dozwól nam z radością głosić Królestwo

sprawiedliwości, miłości i pokoju dla wszystkich. Amen