Modlitwa do błogosławionego Honorata Koźmińskiego

przez | 13 października, 2022

Modlitwa do błogosławionego Honorata Koźmińskiego

Co masz, Panie, tak ciekawego do powiedzenia stworzeniu Twojemu, że go na pustynię wywodzisz? Oto to jedno, że jesteś Miłością i sam jeden godzien kochania, i że oprócz Ciebie i Twojej miłości, wszystko inne jest samą próżnością.

Bo choć zawsze i wszędzie nam to powtarzasz, ale we wrzawie świata nie słyszymy tego i nie rozumiemy, więc i wierzyć temu nie chcemy…

Ale tu, gdy dajesz dotykalnie zaraz uczuć tę prawdę, to tak łatwo się temu wierzy i tak żywo to czuje, że człowiek gotów wszystko porzuciwszy pozostać z Tobą, aby o Tobie tylko myśleć, Ciebie tylko znać, Ciebie kochać, dla Ciebie żyć i umierać, i jak święty Piotr na Taborze powtarzać: Dobrze nam tu być. Amen.

Modlitwa do błogosławionego Honorata Koźmińskiego

Błogosławiony Ojcze Honoracie, Patronie zawierzenia i wytrwania, uproś nam umiłowanie życia zakonnego, wyjednaj łaskę prawdziwej odnowy, zapal nas gorliwością apostolską i ukaż drogę służby tym, do których posyła nas Bóg. Amen.

Modlitwa do błogosławionego Honorata Koźmińskiego

Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz, że dałeś nam w osobie Błogosławionego Ojca Założyciela wzór heroicznej miłości, wyrzeczenia i zapomnienia o sobie, a życia tylko dla Twej chwały. Dziękujemy Ci za przekazany nam przez niego ideał ukrytego życia zakonnego i serdecznej troski, by Miłość była przez wszystkich znana i całym sercem kochana.

Prosimy Cię, Panie, racz obdarzyć Błogosławionego Ojca Honorata koroną świętych, a nam za jego przyczyną daj łaskę, abyśmy godnie szły w ślady Boskiego Twego Syna, służąc Ci w pokorze i miłości. Amen.

Modlitwa do błogosławionego Honorata Koźmińskiego

Przyjdź, Jezu, przyjdź w moje wnętrze, przyjdź do mnie, przyjdź cały, przyjdź nie ze względu na mnie, lecz ze względu na Ciebie, Najukochańszy Jezu!

Błogosławiony Ojcze Honoracie, Ty wiernie wypełniłeś wolę Bożą i wielu ludziom pomogłeś odkryć tajemnicę powołania. Prosimy Cię, uproś nam łaskę umiłowania naszego powołania i radosnego naśladowania Jezusa Chrystus, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.