Modlitwa o kanonizację błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego

przez | 13 października, 2022

Modlitwa o kanonizację błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego

Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz, że dałeś nam w osobie Błogosławionego

Ojca Założyciela wzór heroicznej miłości, wyrzeczenia i zapomnienia o sobie, a życia tylko dla Twej chwały.

Dziękujemy Ci za przekazany nam przez niego ideał ukrytego życia

zakonnego i serdecznej troski, by Miłość była przez wszystkich znana i całym sercem kochana.

Prosimy Cię, Panie, racz obdarzyć Błogosławionego Ojca Honorata

koroną świętych, a nam za jego przyczyną daj łaskę, abyśmy godnie

szły w ślady Boskiego Twego Syna, służąc Ci w pokorze i miłości. Amen.