Modlitwa za pedagogów

przez | 14 października, 2022

Modlitwa za pedagogów

Ojcze niebieski! któryś nie puścił samego człowieka na ten padół płaczu, aleś mu przydał

niewidzialnie Anioła Stróża, a widzialnie powierzyłeś go rodzicom i nauczycielom; który

Syna swego na świat zesłałeś, aby nas nauczył, w co wierzyć i co czynić mamy, abyśmy byli

zbawieni: okaż o Boże szczególne miłosierdzie nad nauczycielami,

a mianowicie nad tymi, którzy mnie nauczają (tu wymień nazwisko nauczyciela, nauczycielki

lub nauczycieli, za których się modlisz). Daj im (lub jemu) zdrowie dobre, długie

życie i pozwól, aby nauki, które w sercach młodzieży

zaszczepiają, przynosiły obfite owoce. Zapal nasze serca, abyśmy byli posłuszni naszym

nauczycielom, i nie martwili ich złem i czynami, a

mianowicie nieposłuszeństwem i lenistwem. Spraw dobry Boże, abyśmy razem po

zgonie osiągnęli Królestwo Twoje, przez zasługi Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.