Modlitwa za wychowawczynie

przez | 14 października, 2022

Modlitwa za wychowawczynie

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela de la Salle, aby

wskazywał młodzieży drogę zbawienia, wzbudź w swoim Kościele

wychowawców, którzy z całym oddaniem będą wychowywać

młodzież na dobrych ludzi i prawdziwych chrześcijan.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z

Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez

wszystkie wieki wieków. Amen.