Modlitwa do błogosławionego Jana z Fiesole

przez | 18 lutego, 2023

Modlitwa do błogosławionego Jana z Fiesole

Boże, Ty w swojej opatrzności natchnąłeś błogosławionego Jana z Fiesole, aby

nam ukazał niebiański pokój i słodycz, spraw za jego wstawiennictwem,

abyśmy jasnym przykładem cnót zrodzili ten sam

blask w sercach naszych braci. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego

Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.