Modlitwa do błogosławionego Rafała Chylińskiego

przez | 2 grudnia, 2022

Modlitwa do błogosławionego Rafała Chylińskiego

Boże, Ty dałeś błogosławionemu Rafałowi Chylińskiemu, prezbiterowi,

łaskę naśladowania

Chrystusa pokornego i ubogiego oraz niesienia pomocy potrzebującym i chorym

w duchu ewangelicznej miłości; spraw, abyśmy

za jego przykładem pełnili dzieła chrześcijańskiego

miłosierdzia i zasłużyli na przyjęcie

do grona błogosławionych w Twoim królestwie.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego

Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,

przez wszystkie wieki wieków. Amen.