Litania do błogosławionego Rafała Chylińskiego

przez | 2 grudnia, 2022

Litania do błogosławionego Rafała Chylińskiego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami

Błogosławiony ojcze Rafale, całkowicie oddany Bogu,

Błogosławiony ojcze Rafale, przyjacielu Jezusa Eucharystycznego,

Błogosławiony ojcze Rafale, wielki czcicielu Maryi,

Błogosławiony ojcze Rafale, duchowy synu świętego Franciszka,

Błogosławiony ojcze Rafale, przykładzie posłuszeństwa zakonnego,

Błogosławiony ojcze Rafale, strzegący czystości serca,

Błogosławiony ojcze Rafale, ubogi bracie ubogich,

Błogosławiony ojcze Rafale, dzielący chleb z głodnymi,

Błogosławiony ojcze Rafale, znany z prawości serca,

Błogosławiony ojcze Rafale, niestrudzony opiekunie chorych,

Błogosławiony ojcze Rafale, pierwszy w umartwieniach i postach,

Błogosławiony ojcze Rafale, miłośniku ewangelicznej cichości,

Błogosławiony ojcze Rafale, wytrwały na modlitwie,

Błogosławiony ojcze Rafale, cierpliwy spowiedniku,

Błogosławiony ojcze Rafale, gorliwy pasterzu i kierowniku dusz,

Błogosławiony ojcze Rafale, wzorze dla katechetów,

Błogosławiony ojcze Rafale, apostole łaskawości Boga,

Błogosławiony ojcze Rafale, patronie chorych,

Błogosławiony ojcze Rafale, cierpliwy w długiej chorobie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Błogosławiony Ojcze Rafale.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który w każdym pokoleniu wzbudzasz świętych i błogosławionych

i dajesz ich nam za wzór chrześcijańskiej miłości, przez przyczynę Błogosławionego

Ojca Rafała Chylińskiego, który zostawił nam przykład modlitwy i umiłowania ubogich,

spraw, byśmy pozostając wierni

obietnicom chrztu świętego, zabiegali o to, co prowadzi do Twojego

królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.