Modlitwa do błogosławionego Władysława z Gielniowa

przez | 27 września, 2022

Modlitwa do błogosławionego Władysława z Gielniowa

Boże, który błogosławionego Władysława uczyniłeś

miłośnikiem i głosicielem Chrystusowego

krzyża, spraw za jego pośrednictwem, byśmy

jako uczestnicy cierpień Chrystusa, napełnieni

zostali radością, gdy się objawi w swej chwale.

Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.