Modlitwa o udany przeszczep zdrowie

przez | 26 września, 2022

Modlitwa o udany przeszczep – nerek, płuc, wątroby itp. zdrowie

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie

Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam

w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie.

Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, bo wierzę, że

jest Twoją wolą abym był zdrowy na ciele, umyśle, duszy i duchu. Okryj mnie najszlachetniejszą

krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp.

Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki.

Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia.

Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa.

Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia

tak, aby funkcjonowało ono w sposób w jaki Ty je stworzyłeś.

Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca.

Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz pokojem i przyciągaj jeszcze

bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie Swoim

Duchem Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego

co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu.

Proszę Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.