Modlitwa do dzieci Fatimskich

przez | 20 lutego, 2023

Modlitwa do dzieci Fatimskich

Boże nieskończenie dobry, który miłujesz niewinność i wywyższasz

pokornych spraw abyśmy, za wstawiennictwem Niepokalanej Matki

Twojego Syna, naśladując błogosławionych Franciszka i Hiacyntę, w

prostocie serca Tobie służyli i weszli do królestwa niebieskiego. Przez naszego

Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w

jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.