Modlitwa do świętego Piotra Damianiego

przez | 21 lutego, 2023

Modlitwa do świętego Piotra Damianiego

Wszechmogący Boże, pomóż nam podążać za nauką i przykładem

św. Piotra Damiana, abyśmy przedkładając Chrystusa ponad

wszystko, mogli zawsze pracować w służbie Twojego

Kościoła i osiągnęli radość wiecznego światła. Amen.