Modlitwa do świętej Małgorzaty z Kortony

przez | 22 lutego, 2023

Modlitwa do świętej Małgorzaty z Kortony

Boże, który nie pragniesz śmierci grzesznika, lecz chcesz, aby się

nawrócił i żył; daj miłościwie, abyśmy z krępujących nas występków

wyswobodzeni, czystym sercem służyć Ci mogli, jak święta

Małgorzata łaską Twoją z więzów grzechowych wyrwana,

pobożnie Ci służyła. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.