Modlitwa do świętej Hiacynty

przez | 23 lutego, 2023

Modlitwa do świętej Hiacynty

Boże nieskończenie dobry, który miłujesz niewinność i wywyższasz

pokornych spraw abyśmy, za wstawiennictwem Niepokalanej Matki

Twojego Syna, naśladując błogosławionych Franciszka i Hiacyntę,

w prostocie serca Tobie służyli i weszli do królestwa niebieskiego.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z

Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

przez wszystkie wieki wieków. Amen.