Modlitwa do Maryi Niepokalanej

przez | 4 kwietnia, 2022

Modlitwa do Maryi Niepokalanej

O Najczystsza, Najświętsza i Niepokalana Matko moja Maryjo, Ciebie Bóg uczynił ponad wszystko piękną,

ponieważ dał Ci pełnię łaski. Kocham Cię i cześć Ci oddaję.

Przez Twe cudowne Poczęcie racz mi towarzyszyć i strzec mnie zawsze aż do śmierci. Oddal pokusy i zasadzki nieprzyjaciela rodzaju ludzkiego..

Uproś mi u Syna swego najmilszego odpuszczenie wszystkich moich grzechów i kar doczesnych.

Obym tak wsparty Twoją miłością, mógł się radować razem z Tobą pełnym udziałem w chwale życia wiecznego.

Amen.