Modlitwa Kocham Cię Panie

przez | 4 kwietnia, 2022

Modlitwa Kocham Cię Panie

Otwórz mi swoje Najświętsze Serce, o Jezu! Pokaż mi Jego piękność i połącz mnie z Nim na zawsze.

Niech wszystkie poruszenia i uderzenia serca mego, nawet we śnie, będą dowodem miłości mojej ku Tobie: niech ustawicznie powtarzają: Tak jest, Panie, ja Cię kocham.

Przyjmij tę odrobinę dobra, które z łaski Twojej robię. Daj mi naprawić zło, które uczyniłem, ażebym Cię chwalił za życia i błogosławił w wieczności. Amen.