Litania do świętej Marii Goretti

przez | 4 kwietnia, 2022

Litania do świętej Marii Goretti

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Matko Najczystsza,
Panno Można,

Królowo Męczenników,
Królowo Dziewic,
Święta Mario Goretti, chlubo chrześcijańskich rodziców,

święta Mario Goretti, pokorna i oddana w pracy dla innych,
Święta Mario Goretti, umacniana Najświętszym Sakramentem,
Święta Mario Goretti, przepełniona ufnością w opiekę Królowej Nieba,

Święta Mario Goretti, pełna miłości do Różańca Świętego,
Święta Mario Goretti, wzorze obrony przed pokusami,
Święta Mario Goretti, mistrzyni wytrwałości w modlitwie,
Święta Mario Goretti, niewinna i czystego serca,

Święta Mario Goretti, łaskawa i gotowa przebaczyć,
Święta Mario Goretti, Męczenniczko odważna i heroiczna,

Święta Mario Goretti, młoda nauczycielko rodziców,
Święta Mario Goretti, przesławny wzorze młodzieży,
Święta Mario Goretti, potężna orędowniczko przed Obliczem Baranka Bożego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Mario Goretti

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który wywyższasz słabych i pokornych, by poniżyć pysznych silnych tego świata, czcimy Twoją Świętą Dziewicę i Męczennicę Marię Goretti. Prosimy Cię, wysłuchaj próśb naszych,

które Ona zanosi przed Tron Łaski Twojej. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego,

który wraz z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków.

Amen.