Litania do błogosławionej Bolesławy Lament

przez | 4 kwietnia, 2022

Litania do błogosławionej Bolesławy Lament

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo Dziewic,
Błogosławiona Bolesławo,
Bł. Bolesławo, niedościgniona w pobożności,
Bł. Bolesławo, czyniąca wszystko na chwałę Bożą,
Bł. Bolesławo, pełna żywej wiary,

Bł. Bolesławo, żarliwa w modlitwie,
Bł. Bolesławo, bezgranicznie ufająca Bogu,
Bł. Bolesławo, całkowicie poddana woli Bożej,
Bł. Bolesławo, pełna cierpliwości,
Bł. Bolesławo, prowadząca głębokie życie wewnętrzne,

Bł. Bolesławo, ściśle zjednoczona z Bogiem,
Bł. Bolesławo, wzorze modlitwy i kontemplacji,
Bł. Bolesławo, powołana do pracy apostolskiej,
Bł. Bolesławo, bolejąca nad rozdarciem jedności Kościoła,
Bł. Bolesławo, dążąca do zjednoczenia chrześcijan,
Bł. Bolesławo, inspiratorko ekumenizmu przez miłość,

Bł. Bolesławo, gorliwa w działalności misyjnej,
Bł. Bolesławo, przykładzie życia ewangelicznego,
Bł. Bolesławo, założycielko rodziny zakonnej,
Bł. Bolesławo, wzorze czystości,
Bł. Bolesławo, heroiczna w ubóstwie,
Bł. Bolesławo, posłuszna woli Bożej,

Bł. Bolesławo, czcicielko Serca Jezusowego,
Bł. Bolesławo, miłośnico ukrzyżowanego Zbawiciela,
Bł. Bolesławo, adoratorko Eucharystii,
Bł. Bolesławo, wielbicielko Najświętszej Dziewicy,
Bł. Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny,
Bł. Bolesławo, wychowawczyni młodzieży,

Bł. Bolesławo, pełna wyrzeczenia,
Bł. Bolesławo, wzorze pracowitości,
Bł. Bolesławo, przykładzie głębokiej pokory,
Bł. Bolesławo, rozpalająca miłość do Boga,

Bł. Bolesławo, umacniająca słabych w wierze,
Bł. Bolesławo, wzorze męstwa i wytrwałości,
Bł. Bolesławo, uwrażliwiona na potrzeby ubogich,
Bł. Bolesławo, opiekunko upośledzonych i wzgardzonych,

Bł. Bolesławo, doświadczona cierpieniem,
Bł. Bolesławo, troskliwa o zbawienie grzeszników,

Bł. Bolesławo, zabiegająca o pomnożenie chwały Bożej,
Bł. Bolesławo, wspomagająca dusze w czyśćcu,
Bł. Bolesławo, orędowniczko nasza przed Bogiem.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, błogosławiona Bolesławo Lament.
W: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś błogosławioną Bolesławę do szukania na tym świecie Twojego Królestwa

przez dążenie do doskonałej miłości, spraw, abyśmy wsparci Jej modlitwami,

w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.