Modlitwa do Matki Bożej Anielskiej rozwiązującej trudne sprawy

przez | 3 sierpnia, 2022

Modlitwa do Matki Bożej Anielskiej rozwiązującej trudne sprawy

Matko Boża Anielska,

Która z pomocą aniołów rozwiązujesz nasze trudne sprawy!

Rękoma pełnymi miłości Bożej rozwiązujesz

wszystkie trudności na naszej drodze życia.

Są one jak niemożliwe do rozwiązania węzły,

które pod Twoimi rękoma

stają się prostą wstęgą miłości Bożej!

Z pomocą aniołów rozwiąż, Matko Boża Anielska,

wszystkie trudne sprawy, które nas przerastają.

Stworzyliśmy je sami przez nasze

nieposłuszeństwo Bogu i niedowiarstwo,

że Bóg jest miłością. Rozwiąż te wszystkie trudności,

które odbierają nam radość i

przeszkadzają w wędrowaniu ku Niebu.

Matko Boża Anielska!

Maryjo rozwiązująca węzły naszego życia.

Daj nam misję aniołów,

Byśmy jak oni przynosili Ci sprawy naszych sióstr i braci po ludzku nie do rozwiązywania.

Niech Twoje ręce poprzez nasze ręce

przynoszą światu pokój, rozwiązanie i pomoc.

Amen.